วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต และได้จัดงานวัฒนธรรมท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจำปี ๒๕๖๐ กิจกรรมทัวร์แหล่งประวัติศาสตร์ถลาง เพื่อเชิดชูเกียรติประวัติท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ในระหว่างวันที่ ๙ – ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๐

 

 

 

 

DSCF4279

 

 

S 3694672

 

 

S 3694663

 

 

 

S 3694662

 

 

 

 

S 3694656

 

 

 

S 3637425

S 3637422

 

 

 

DSCF4280

สื่อมัลติมีเดีย