ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์นักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีการรับตรง สังกัดวิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ ครั้งที่ 5/2560 

 

ดูผลประกาศ คลิกที่นี่

สื่อมัลติมีเดีย