ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยวิธีการรับตรง สังกัดวิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ ระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2560

 

คลิกที่นี่

สื่อมัลติมีเดีย