งานประชุมนักศึกษาประจำภาคเรียนที่2/2559 ของวิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องอัญชัน อาคารศรีราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 

202333

 

202334

 

 

202335

 

202336

 

202340

 

202341

 

18318987 210126719492444 3680773997175835813 o

สื่อมัลติมีเดีย