เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมอาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย ผศ.ดร.ประภา กาหยี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจังหวัดภูเก็ต และ ผศ.ดร.อรไท ครุธเวโช รักษาการคณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมแถลงข่าวการเตรียมจัดประชุมและนิทรรศการด้านการท่องเที่ยวชุมชนนานาชาติ ครั้งที่ 1 P-CBT 2017 The 1st International Conference & Exhibition on Community Based Tourism in Phuket ระหว่างวันที่ 15 -16 สิงหาคม 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนจากชุมชนท่องเที่ยว 7 ชุมชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและสื่อมวลชนเข้าร่วม

 

นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า “P-CBT 2017 เป็นการประชุมและนิทรรศการด้านการท่องเที่ยวชุมชนครั้งแรกในระดับนานาชาติ สำหรับจังหวัดภูเก็ตมีแหล่งท่องเที่ยวมีศิลปวัฒนธรรม เช่น เมืองเก่า ที่มีความโดดเด่นของศิลปะการก่อสร้างแบบชิโน-โปรตุกีส มีวัดและสถานที่ทางประวัติศาสตร์ของเมือง การประกอบอาชีพด้านการเกษตรและมีพิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจ แต่ด้วยปัญหาด้านความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยว ที่เกี่ยวกับข้อมูลการบริหารจัดการและการประชาสัมพันธ์ของแหล่งท่องเที่ยว ทำให้นักท่องเที่ยวไม่ได้ให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวที่เป็นลักษณะธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชุมชนและศิลปะหัตถกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น จากปัญหาดังกล่าวนี้จึงได้จัดงานในครั้งนี้ขึ้น โดยภายในงานมีการปาฐกถา ประเด็น ‘การท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน’ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากต่างประเทศ การเสวนาประเด็นและสถานการณ์ปัจจุบันด้านการท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดภูเก็ต การนำเสนอแนวทางการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศในภูมิภาคอาเซียน การนำเสนอเกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดภูเก็ต การจัดนิทรรศการด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดภูเก็ต และการศึกษาเยี่ยมชมการท่องเที่ยวโดยชุมชนในชุมชนต่างๆ ของจังหวัดภูเก็ต คาดหวังว่าจะเป็นการช่วยส่งเสริมให้เกิดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในระดับนานาชาติทางด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน ส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน รวมทั้งเผยแพร่ชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตในระดับสากล สร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในรูปแบบการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนในระดับนานาชาติที่จะนำไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และความร่วมมือในระยะยาวต่อไป”

 

เครดิต : ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 

phuket community tourism 1

 

phuket community tourism 2

 

phuket community tourism 3

 

phuket community tourism 4

 

phuket community tourism 5

 

phuket community tourism 6

 

phuket community tourism 7

 

phuket community tourism 8

สื่อมัลติมีเดีย