วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ภายใต้ชื่อนิทรรศการ “โครงการพระราชดำริพัฒนาสู่การท่องเที่ยว” ในวันอังคารที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. ณ สำนักศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

IMG 9721

 

 

IMG 9738

 

 

IMG 9765

 

IMG 9807

 

 

 

IMG 9857

สื่อมัลติมีเดีย