วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ จัดการประชุมนักศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560  โดยเป็นกิจกรรมหลักสำคัญที่จัดขึ้นในทุกภาคเรียน เพื่อสื่อสารและเสริมสร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับข้อมูลในด้านต่างๆของวิทยาลัย

 

IMG phuket international college 21Dec2017 4

 

 

IMG phuket international college 21Dec2017 1

 

 

IMG phuket international college 21Dec2017 2

 

 

IMG phuket international college 21Dec2017 3

 

 

IMG phuket international college 21Dec2017 5

 

 

IMG phuket international college 21Dec2017 7

 

IMG phuket international college 21Dec2017 8

 

 

IMG phuket international college 21Dec2017 9

 

IMG phuket international college 21Dec2017 10

 

IMG phuket international college 21Dec2017 11

 

 

IMG phuket international college 21Dec2017 12

 

 

IMG phuket international college 21Dec2017 13

สื่อมัลติมีเดีย