โรงแรมบลูเบย์ รีสอร์ท เกาะยาวใหญ่ จ.พังงา
เปิดรับสมัครพนักงานในตำแหน่งดังนี้ค่ะ
1.แม่บ้าน (Room Attendant) จำนวน 4 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท
2.Sous Chef จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 22,000-28,000 บาท
3.Chief Steward จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 21,000-25,000บาท
4.Captain Restaurant จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 11,000-15,000 บาท
5.Assistant Restaurant Manager จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 22,000-28,000บาท
คุณสมบัติ
- มีประสบการณ์โดยตรง
-มีความขยัน อดทน มีความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา และทำงานเป็นทีมได้
สวัสดิการ
- Service Charge 5,000 บาท
- วันหยุดประจำสัปดาห์ 1 วัน
- อาหารพนักงาน วันละ 3 มื้อ
- Uniform & Laundry
- วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปีละ14วัน
- วัดหยุดพักร้อน (ขั้นต่ำปีละ 6 วัน)
สนใจติดต่อที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โทร: 076-592800 ต่อ 143,126,127 หรือ อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6.Purchasing Supervisor ประจำออฟฟิศภูเก็ต จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 12,000-15,000บาท
คุณสมบัติ
- มีประสบการณ์โดยตรง
-มีความขยัน อดทน มีความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา และทำงานเป็นทีมได้
สวัสดิการ
- Service Charge 5,000 บาท
- วันหยุดประจำสัปดาห์ 1 วัน
- มีค่าอาหารและค่าที่พัก เดือนละ4,000บาท
- วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปีละ14วัน
- วัดหยุดพักร้อน (ขั้นต่ำปีละ 6 วัน)
สนใจติดต่อที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โทร: 076-592800 ต่อ 143,126,127 หรือ อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สื่อมัลติมีเดีย