นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ (Cookies) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ท่าน การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น

ประวัติการก่อตั้งวิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ (PCIT) สภามหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ตได้เล็งเห็นความสำคัญด้านการศึกษาด้านการท่องเที่ยวและบริการเพื่อพัฒนาศักยภาพการศึกษา การวิจัย ให้ได้มาตรฐานสากลตลอดจนบริการวิชาการแก่สังคมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ตนำโดย ผศ.ดร.ประภา กาหยี อธิการบดี ประกาศจัดตั้งวิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ ในวันที่ 19 กันยายน 2557