วันที่ 14 ธันวาคม 2559  วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ เข้าร่วมโครงการรักษาศีล 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ธันวาคม 2559)

ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 3 รูป ประจำเดือนธันวาคม 2559 ซึ่งเป็นโครงการรักษาศีล 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์ ทุกวันที่ 14 ของเดือน  ณ ลานมณฑปพระพุทธอุดมวัฒนมงคล สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏภูเก็ต

 15540802 1296150917109851 7968449480186532322 o

 

 

378761

 

378765

สื่อมัลติมีเดีย