กิจกรรม "ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม” 
 วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙:๐๐ - ๑๑:๐๐ น. 
 ณ ห้องอัญชัน อาคารศรีราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 

17504444 192431884595261 4392487651977770729 o

 

18010190 202293690275747 8312476691171080862 n

 

18010641 202293693609080 7576211740801693060 n

 

18010881 202293696942413 8791760984001721595 n

 

18011181 202293766942406 2303533222280942025 n

สื่อมัลติมีเดีย