PCIT เข้าร่วมทำบุญตักบาตร  ในวันงานวันราชภัฏ ประจำปี 2561 “ราชภัฏภูเก็ต 47 ปี วิถี วิวัฒน์ พัฒนา” ณ เวทีกลาง ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยมี นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิด ร่วมด้วย ผศ.ดร.อรไท ครุธเวโช รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต คณะผู้บริหาร บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

PKRU47years 1

 

PKRU47years 3

 

PKRU47years 2

 

pkru expo 2018 4

สื่อมัลติมีเดีย