วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมในงาน 47 ปีราชภัฏ จำนวน 3 โครงการ คือ โครงการสืบสานวัฒนธรรมและวิถีชาวเลเพื่อส่งเสริม Ethnic Tourism ในจังหวัดภูเก็ต, โครงการวัฒนธรรมการแต่งกายชาวจังหวัดภูเก็ตและโครงการอาหารพื้นเมืองจังหวัดภูเก็ต ในวันที่ 14 - 16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ เวทีกลาง ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 

cultural2560 4

 

 

 

 

cultural2560 13

 

 

cultural2560 12

 

 

cultural2560 3

 

 

cultural2560 2

 

 

47yearsPKRU 6

สื่อมัลติมีเดีย