วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมในงาน 47 ปีราชภัฏ จำนวน 3 โครงการ คือ โครงการสืบสานวัฒนธรรมและวิถีชาวเลเพื่อส่งเสริม Ethnic Tourism ในจังหวัดภูเก็ต, โครงการวัฒนธรรมการแต่งกายชาวจังหวัดภูเก็ตและโครงการอาหารพื้นเมืองจังหวัดภูเก็ต ในวันที่ 14 - 16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ เวทีกลาง ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 

47yearsPKRU 7

 

 

47yearsPKRU 2

 

 

47yearsPKRU 1

 

 

47yearsPKRU 3

 

 

47yearsPKRU 4

 

 

cultural2560 10

 

 

cultural2560 5

 

47yearsPKRU 9

 

 

47yearsPKRU 8

สื่อมัลติมีเดีย