โครงการสืบสรรค์งานพับกระดาษกิ้มอิ่มสุขวิถิฮกเกี้ยนภูเก็ต 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

Kimn paper 1

 

 

Kimn paper 2

 

 

Kimn paper 3

 

 

Kimn paper 4

 

 

Kimn paper 5

 

Kimn paper 6

 

 

Kimn paper 7

 

 

Kimn paper 8

 

 

Kimn paper 9

 

 

Kimn paper 10

 

 

Kimn paper 11

 

 

Kimn paper 12