นักศึกษาสาขาการจัดการท่องเที่ยวทางทะเลภาคปกติ (เสาร์-อาทิตย์) วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมรณรงค์รักษาความสะอาดชายหาดป่าตอง ของเทศบาลเมืองป่าตอง จ.ภูเก็ต ใน"โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชายหาด และท้องทะเลป่าตอง" เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ณ ชายหาดป่าตอง จ.ภูเก็ต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานเปิดฤดูกาลท่องเที่ยว จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 33 ประจำปี 2562 ซึ่้งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-5 พฤศจิกายน 2562 " Cheerful Beach Variety Phuket" .....ขอขอบพระคุณกองสารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักงานเทศบาลเมืองป่าตอง และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่ร่วมกันจัดกิจกรรมนี้ และเปิดโอกาสให้นักศึกษาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมดีๆ มา ณ โอกาสนี้ด้วยคะ ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองป่าตอง

 

Cheerful Beach Variety Phuket 1

 

 

 

Cheerful Beach Variety Phuket 3

 

 

Cheerful Beach Variety Phuket 4

 

 

Cheerful Beach Variety Phuket 2

 

 

Cheerful Beach Variety Phuket 6

 

 

 

Cheerful Beach Variety Phuket 7

 

 

Cheerful Beach Variety Phuket 8

 

 

 

Cheerful Beach Variety Phuket 10

 

 

 

 

Cheerful Beach Variety Phuket 11

 

 

 

Cheerful Beach Variety Phuket 12

 

 

 

Cheerful Beach Variety Phuket 14

 

 

 

Cheerful Beach Variety Phuket 16

 

 

สื่อมัลติมีเดีย