วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ จัดโครงการบริการวิชาการ "Young Tourism Ambassador" ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อบริการวิชาการด้านภาษาอังกฤษ การท่องเที่ยว มัคคุเทศก์และการโรงแรมให้กับนักเรียนในเทศบาลตำบลป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ในวันที่ 17 ธันวาคม 2560

 

 

youngtourismambassador2017 6

 

 

youngtourismambassador2017 1

 

 

youngtourismambassador2017 2

 

youngtourismambassador2017 4

 

youngtourismambassador2017 5

 

 

youngtourismambassador2017 7

 

youngtourismambassador2017 8

 

youngtourismambassador2017 11

 

youngtourismambassador2017 12

 

youngtourismambassador2017 14

 

youngtourismambassador2017 15

 

youngtourismambassador2017 16

 

youngtourismambassador2017 18

 

 

youngtourismambassador2017 19

สื่อมัลติมีเดีย