โครงการสร้างผู้นำเที่ยวในชุมชน ครั้งที่ 3 ณ เทศบาลตำบลป่าคลอก ในวันอาทิตย์ที่ 27 พ.ค.2561

 

Tour Leader 2018 24

  

Tour Leader 2018 1

 

 

Tour Leader 2018 2

  

Tour Leader 2018 3

 

Tour Leader 2018 4

  

Tour Leader 2018 5

  

Tour Leader 2018 6

  

Tour Leader 2018 7

 

 

 

Tour Leader 2018 8

  

Tour Leader 2018 9

  

Tour Leader 2018 10

  

Tour Leader 2018 11

  

Tour Leader 2018 12

  

Tour Leader 2018 13

  

Tour Leader 2018 14

 

 

 

Tour Leader 2018 15

   

Tour Leader 2018 16

 

Tour Leader 2018 17

   

Tour Leader 2018 18

 

 

 

Tour Leader 2018 19

 

 

 

Tour Leader 2018 20

 

 

Tour Leader 2018 21

 

 

Tour Leader 2018 22

 

 Tour Leader 2018 23

  

Tour Leader 2018 25

  

Tour Leader 2018 26

 

 

Tour Leader 2018 27

  

Tour Leader 2018 28

 

  Tour Leader 2018 29

 

 

 

สื่อมัลติมีเดีย