โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนเพื่อบูรณาการการท่องเที่ยวโดยชุมชน ต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี่ ระหว่างวันที่ 29 - 30 เมษายน 2562

Academic Krabi 13

 

 

Academic Krabi 1

 

Academic Krabi 2

 

Academic Krabi 3

 

 

Academic Krabi 4

 

 

Academic Krabi 5

 

 

Academic Krabi 6

 

 

Academic Krabi 7

 

 

Academic Krabi 8

 

 

 

Academic Krabi 9

 

 

Academic Krabi 10

 

 

Academic Krabi 11

 

 

Academic Krabi 12

 

 

 

Academic Krabi 14

 

 

Academic Krabi 15

 

 

Academic Krabi 16

 

 

Academic Krabi 17

 

 

Academic Krabi 18

 

 

Academic Krabi 19

 

 

Academic Krabi 20

 

Academic Krabi 21

 

 

Academic Krabi 22

 

 

Academic Krabi 23

 

 

Academic Krabi 24

 

 

Academic Krabi 25

 

 

Academic Krabi 26

 

 

Academic Krabi 27

 

 

Academic Krabi 28

 

 

Academic Krabi 29

 

 

Academic Krabi 31

 

 

Academic Krabi 32

 

 

 

Academic Krabi 33

 

Academic Krabi 34

 

 

Academic Krabi 35

 

 

Academic Krabi 36

 

 

Academic Krabi 37

 

 

Academic Krabi 38

 

 

Academic Krabi 39

 

 

 

Academic Krabi 40

 

 

Academic Krabi 41

 

 

Academic Krabi 42

 

 

Academic Krabi 43

 

 

 

Academic Krabi 45

 

 

Academic Krabi 46

 

 

 

Academic Krabi 47

สื่อมัลติมีเดีย