โรงแรม Centara Kata Resort Phuket  รับนักศึกษาชาย/หญิง Part Time เสาร์-อาทิตย์ full day

8:00-17:00 น. ค่าแรง 300 บาท

หน้าที่

1. ดูแลช่วยงานฝ่าย Food and Beverage ช่วงเช้า ในห้องอาหาร จัดบุฟเฟ่ห์เช้าและอื่นๆ

*** หมายเหตุ : ตลอดเดือนมกราคม จนถึง มีนาคม 2017 ***

 

สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ 062-5499615 อาจารย์กัญญาพัชร์

 

สื่อมัลติมีเดีย