ประกาศ!!!... โรงแรมโคโม พ้อยท์ ยามูภูเก็ต
เปิดรับสมัครพนักงาน[Full time] ดังนี้
-Night Manager[1]
-Night Guest Service Agent[1]
-Assistant Restaurant Manager[1]
-FB Service Attendant[1]
-Commis II (Thai KItchen)[1]
-Security Officer[1]

Benefits
1. Attractive Salary เงินเดือนเริ่มต้นที่น่าสนใจ
2. Duty Meal at Associate Cafeteria อาหารที่ห้องอาหารพนักงาน 3 มื้อ
3. Uniform & Laundry เครื่องแบบพนักงานพร้อมบริการซักรีด
4. Staff Bus with Air-Conditioner รถรับ-ส่งพนักงาน
5. Annual Year End Bonus เงินโบนัสประจำปี
6. Group life & Health Insurance+ Outpatient Medical Fee ประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม พร้อมค่ารักษาสำหรับผู้ป่วยนอก 30 ครั้ง/ปี
7. Annual Check-up การตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี
8. Hotel Clinic คลินิครักษาพยาบาลเบื้องต้นในโรงแรม
9. Provident Fund (5% of basic salary) กองทุนเงินสำรองเลี้ยงชีพ (5% ของเงินเดือน)

>>>ติดต่อ 076-3601000

 

สื่อมัลติมีเดีย