บริษัท Business Intelligence Research And Development (Bird) Co., Ltd.

รับสมัครตำแหน่ง Sale freelance ในหัวข้อเสริมสร้างรายได้ให้แก่นักศึกษาระหว่างเรียน

คุณสมบัติดังนี้

- มีประสบการณ์เกี่ยวกับการขาย
- มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขายห้องพัก-ออนไลน
- สื่อสารภาษาอังกฤษได้ 
- มียานพาหนะ และ ใบอนุญาตขับขี่เป็นของตนเอง

สนใจส่งเรซูเมมาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

สื่อมัลติมีเดีย