อาจารย์ชิดชนก อนันตมงคลกุล และ นางสาวธัญญารัตน์ เอี่ยมวงศา นักศึกษาห้อง ททบ.561 (นานาชาติ) ร่วมเผยแพร่งานวิจัย ในหัวข้อ “THE ACADEMIC ADJUSTMENT OF UNIVERSITY STUDENTS: A CASE STUDY OF DOMESTIC STUDENTS UNDERSTAKING AN INTERNATIONAL PROGRAM” ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Tourism and Hospitality International Conference 2016 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

 

สื่อมัลติมีเดีย