การประชุมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดมาตรฐานอุดมศึกษาสู่การปฏิบัติในการดำเนินการประกันคุณภาพศึกษาระดับหลักสูตร คณะ/สถาบัน โดย รศ.ประดิษฐ์ มีสุข วันที่ 30-31 มกราคม 2562 ณ ห้องแคแสด มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 

TQF 5

 

 

 

TQF 6

 

 

TQF 7

 

 

TQF 8

 

 

TQF 14

 

 

TQF 15

 

tqf2019

 

 

TQF 4

สื่อมัลติมีเดีย